Janvārī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 38 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 6 personas, 4 personas nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai, 1 persona savā dzīvesvietā un 1 persona nodota Valsts policijas ceļu policijas darbiniekiem.

Sastādīti 8 administratīvā pārkāpuma protokoli, 2 protokoli par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu, 1 protokols par teritorijas vai piegulošās teritorijas nesakopšanu, 2 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 1 protokols par atkritumu izmešanu tam neparedzētā vietā, 2 protokoli par mājas dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu.

Uzsāktas 25 administratīvā pārkāpuma lietvedības – par nekustamā īpašuma sakopšanu, par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju un nesaskaņotu koku ciršanu.

Vienā gadījumā sniegta palīdzība ātrās medicīniskās palīdzības brigādei.