Pašvaldības policija

Janvārī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 41 izsaukumu, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 6 personas, piecas nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai un viena persona – savā dzīvesvietā.

Sastādīti 33 administratīvā pārkāpuma protokoli, 15 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 14 protokoli par mājas numerācijas plāksnes neatbilstību vai neesamību atbilstoši saistošo noteikumu prasībām, 1 protokols par ceļa aizsprostošanu, 1 protokols par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā, 1 protokols par Aizsargjoslu likumā noteikto prasību pārkāpšanu un 1 protokols – par mājas dzīvnieku labturības pārkāpumu.

Uzsākta 81 administratīvā pārkāpuma lietvedība: par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, par mājas (istabas) dzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu, par teritorijas nesakopšanu un par ēku numuru vai nosaukumu plākšņu neizvietošanu pie nekustamā īpašuma.

Divos gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Mežavairogi” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušajiem vai savāktu bojāgājušos dzīvniekus.