Jūlijā Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 154 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 9 personas, kuras nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai.

Sastādīti 262 administratīvā pārkāpuma protokoli, 5 protokoli par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu, 233 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 5 protokoli par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā, 11 protokoli par teritorijas un piegulošās teritorijas nesakopšanu, 6 protokoli par nenoslēgtu līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, 1 protokols par dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un viens protokols par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas.

Uzsāktas 73 administratīvā pārkāpuma lietvedības – par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, par mājas (istabas) dzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu, par teritorijas nesakopšanu un par ēku numuru vai nosaukumu plākšņu neizvietošanu pie nekustamā īpašuma.

Sešos gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Mežavairogi” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem dzīvniekiem un savāktu bojā gājušos dzīvniekus.