Jūlijā Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 135 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 6 personas, 4 personas nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai, 2 personas – savā dzīvesvietā.

Uzrakstīti 511 administratīvā pārkāpuma protokoli, 484 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 11 protokoli par teritorijas vai piegulošās teritorijas nesakopšanu, 5 protokoli mājas dzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu, 3 protokoli par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu, 3 protokoli par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā un 5 protokoli par nenoslēgtu līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju.

Uzsāktas 33 administratīvā pārkāpuma lietvedības – par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, par mājas istabas dzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu, par teritorijas nesakopšanu, par ēku numuru vai nosaukumu plākšņu neizvietošanu pie nekustamā īpašuma un īpašuma nekopšanu, kā dēļ izveidojusies kūla.