Jūlija mēnesī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 100 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 15 personas,14 personas tika nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai,1 persona nogādāta savā dzīves vietā . Vienā gadījumā pēc lūguma sniegta palīdzība NMPD brigādei.

 

Astoņos gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Ulubele” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem vai bojā gājušiem dzīvniekiem.

 

Sastādīti 402 administratīvā pārkāpuma protokoli, 9 administratīvā pārkāpuma protokoli par teritorijas vai piegulošās teritorijas nesakopšanu, 1 administratīvā pārkāpuma protokols par sīko huligānismu, 12 administratīvā pārkāpuma protokoli par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā, 60 protokoli par nenoslēgtu līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma, 315 administratīvā pārkāpuma protokoli par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, 3 protokoli par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu, viens protokols par tirdzniecības noteikumu neievērošanu un 1.administratīvā pārkāpuma protokols par pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšanu.

 

Uzsāktas 133 administratīvā pārkāpuma lietvedības: par nekustamā īpašuma un tai piegulošās teritorijas nesakopšanu, par meža piegružošanu, par līguma neslēgšanu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma kā arī par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu.