Jūnijā Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 85 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 12  personas, 8 personas nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai, 4 personas savā dzīvesvietā.

Sastādīti 108 administratīvā pārkāpuma protokoli, 1 protokols par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu, 84 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 2 protokoli par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā, 4 protokoli par teritorijas un piegulošās teritorijas nesakopšanu, 10 protokoli par nenoslēgtu līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju un 7 protokoli par dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Uzsāktas 54 administratīvā pārkāpuma lietvedības – par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, par mājas (istabas) dzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu, par teritorijas nesakopšanu un par ēku numuru vai nosaukumu plākšņu neizvietošanu pie nekustamā īpašuma.

Sešos gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Mežavairogi” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem dzīvniekiem un savāktu kritušos dzīvniekus.