Pašvaldības policija

Jūnijā Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 113 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 12 personas, 6 nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai, 5 personas savā dzīvesvietā un 1 persona ceļu policijas darbiniekiem.

Sastādīti 240 administratīvā pārkāpuma protokoli, 229 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 8 protokoli par teritorijas vai piegulošās teritorijas nesakopšanu, 1 protokols par vides piesārņošanu un 2 protokoli par mājas dzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu.

Uzsākta 31 administratīvā pārkāpuma lietvedība – par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, par mājas istabas dzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu, par teritorijas nesakopšanu, par ēku numuru vai nosaukumu plākšņu neizvietošanu pie nekustamā īpašuma un īpašuma nekopšanu, kā dēļ izveidojusies kūla.