Jūnija mēnesī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 59 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 9 personas,8 personas tika nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai,1 persona nogādāta savā dzīves vietā. Divos gadījumos pēc lūguma sniegta palīdzība Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei.

 

 

Astoņos gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Ulubele” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem vai bojā gājušiem dzīvniekiem.

 

Sastādīti 132 administratīvā pārkāpuma protokoli, 24 administratīvā pārkāpuma protokoli par teritorijas vai piegulošās teritorijas nesakopšanu, 1 administratīvā pārkāpuma protokols par sīko huligānismu, 1 administratīvā pārkāpuma protokols par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā, 30 protokoli par nenoslēgtu līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma, 76 administratīvā pārkāpuma protokoli par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

 

Uzsāktas 159 administratīvā pārkāpuma lietvedība: par nekustamā īpašuma un tai piegulošās teritorijas nesakopšanu, par meža piegružošanu, par līguma neslēgšanu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma kā arī par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu.