Maijā Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 59 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturēta 21 persona, 16 personas nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai, 5 personas savā dzīvesvietā.

Sastādīti 46 administratīvā pārkāpuma protokoli, 1 protokols par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu, 41 protokols par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 1 protokols par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā, 2 protokoli par teritorijas un piegulošās teritorijas nesakopšanu un 1 protokols par atbilstošas ēku nosaukumu vai ēku numuru plāksnes neizvietošanu.

Uzsāktas 75 administratīvā pārkāpuma lietvedības – par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, par mājas (istabas) dzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu, par teritorijas nesakopšanu un par ēku numuru vai nosaukumu plākšņu neizvietošanu pie nekustamā īpašuma.

5 gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Mežavairogi” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem vai bojā gājušiem dzīvniekiem.