Pašvaldības policija

Maijā Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 86 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas septiņas personas, četras personas nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai, trīs personas – savā dzīvesvietā.

 

Sastādīti 147 administratīvā pārkāpuma protokoli, 136 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 7 protokoli par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī, 3 protokoli par teritorijas vai piegulošās teritorijas nesakopšanu un viens protokols par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu.

Uzsāktas 15 administratīvā pārkāpuma lietvedības– par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, par mājas/istabas dzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu, par teritorijas nesakopšanu, par ēku numuru vai nosaukumu plākšņu neizvietošanu pie nekustamā īpašuma un īpašuma nekopšanu, kā rezultātā izveidojusies kūla.