Maija mēnesī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 90 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 28 personas, no kurām par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī 13 personas, 20 personas tika nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai no kurām 5 personas uz iesnieguma pamata, 2 personas par sīko huligānismu bet 8 personas savā dzīves vietā.

 

 

Piecos gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Mežavairogi” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem dzīvniekiem.

 

Sastādīts viens administratīvā pārkāpuma protokols par pārvietošanos ar mehānisko transportlīdzekli Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē, 50 administratīvā pārkāpuma protokoli par teritorijas nesakopšanu tai skaitā par zāles nepļaušanu ,lai novērstu kūlas veidošanos un viens administratīvā pārkāpuma protokols par labturības prasību pārkāpšanu mājdzīvnieku turēšanā.

 

Uzsāktas 124 administratīvā pārkāpuma lietvedības: par nekustamā īpašuma un tai piegulošās teritorijas nesakopšanu; par līguma neslēgšanu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma.