Martā Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 45 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 3 personas, kuras nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai.

Sastādīti 35 administratīvā pārkāpuma protokoli, 15 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 15 protokoli par mājas numerācijas plāksnes neatbilstību vai neesamību atbilstoši saistošo noteikumu prasībām, 4 protokoli par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā un 1 protokols par mājas dzīvnieku labturības pārkāpumu.

Uzsāktas 32 administratīvā pārkāpuma lietvedības – par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, par mājas (istabas) dzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu, par teritorijas nesakopšanu, par ēku numuru vai nosaukumu plākšņu neizvietošanu pie nekustamā īpašuma un īpašuma nekopšanu, kā rezultātā izveidojusies kūla.

 

Pašvaldības policija informē: pamatojoties uz Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 12 (26.10.2011.) „Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”, nekustamo īpašumu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem jānoslēdz līgums par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu.