Marta mēnesī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 36 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 4 personas, no kurām par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī 1 persona, 1 persona par iekļūšanu svešā īpašumā, 2 personas tika nogādātas Rīgas reģionālās pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai,2 personas nogādātas savā dzīves vietā. Vienā gadījumā pēc lūguma sniegta palīdzība NMPD brigādei.

Vienā gadījumā izsaukti dzīvnieku patversmes „Mežavairogi" darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem vai bojā gājušiem dzīvniekiem.

 

Sastādīti 35 administratīvā pārkāpuma protokoli, 1 administratīvā pārkāpuma protokols par teritorijas vai piegulošās teritorijas nesakopšanu, 1 administratīvā pārkāpuma protokols par sīko huligānismu, 1 administratīvā pārkāpuma protokols par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšana Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā vai pludmalē, 3 administratīvā pārkāpuma protokoli par mājas dzīvnieku labturības prasību pārkāpšanu, 3 administratīvā pārkāpuma protokoli par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu un 26 protokoli par nenoslēgtu līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma.0.

Uzsāktas 81 administratīvā pārkāpuma lietvedības: par nekustamā īpašuma un tai piegulošās teritorijas nesakopšanu, par mājdzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu, par reklāmas izvietošanu bez saskaņojuma, par līguma neslēgšanu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma.