Novembrī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 32 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 7 personas, 5 personas nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai un divas personas savā dzīvesvietā.

Sastādīti 34 administratīvā pārkāpuma protokoli, 21 protokols par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 2 protokoli par teritorijas un piegulošās teritorijas nesakopšanu, 1 protokols par nenoslēgtu līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju un 10 protokoli par mājas numerācijas plāksnes neatbilstību vai neesamību atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.

Uzsāktas 55 administratīvā pārkāpuma lietvedības – par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, par mājas (istabas) dzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu, par teritorijas nesakopšanu un par ēku numuru vai nosaukumu plākšņu neizvietošanu pie nekustamā īpašuma.

Divos gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Mežavairogi” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušajiem un savāktu bojāgājušos dzīvniekus.