Oktobrī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 46 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 18 personas, 10 personas nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai,8 personas savā dzīvesvietā.

Sastādīti 56 administratīvā pārkāpuma protokoli, 1 protokols par alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā, 2 protokoli par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu, 7 protokoli par teritorijas vai piegulošās teritorijas nesakopšanu, 8 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 34 protokoli par nenoslēgtu līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, 1 protokols par mājas dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu, 1 protokols par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšanu, 1 protokols par sīko huligānismu un viens protokols par nesaskaņotu koku ciršanu.

Uzsāktas 15 administratīvā pārkāpuma lietvedības – par nekustamā īpašuma sakopšanu, par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju un nesaskaņotu koku ciršanu.

5 gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Ulubele” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem vai bojā gājušiem dzīvniekiem.