Oktobrī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 60 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 11 personas, astoņas personas nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai, divas personas – savā dzīvesvietā un viena persona – Valsts policijas Ceļu policijas darbiniekiem.

 

 

           

Uzrakstīti 50administratīvā pārkāpuma protokoli, 21protokols par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, četri protokoli par teritorijas vai piegulošās teritorijas nesakopšanu, viens protokols par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā, 23protokoli par nenoslēgtu līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju un viens protokols par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu.

Uzsāktas 32administratīvā pārkāpuma lietvedības– par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, par mājas istabas dzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu, par teritorijas nesakopšanu, par ēku numuru vai nosaukumu plākšņu neizvietošanu pie nekustamā īpašuma.