Oktobra mēnesī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 48 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 20 personas, 15 personas tika nogādātas Rīgas reģionālās pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai, trīs personas savā dzīvesvietā, viena persona nodota Valsts policijas ceļu policijas darbiniekiem un viena persona medpunktā.

 

Divos gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Ulubele” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem vai bojā gājušiem dzīvniekiem.

Sastādīti 33 administratīvā pārkāpuma protokoli, 15 protokoli par nenoslēgtu līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma, 3 administratīvā pārkāpuma protokoli par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, 8 protokoli par teritorijas nesakopšanu, viens protokols par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu, četri protokoli par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskā vietā reibu stāvoklī, viens protokols par smēķēšanas ierobežojuma pārkāpšanu un viens protokols par ceļu piegružošanu.

Uzsāktas 18 administratīvā pārkāpuma lietvedības: par nekustamā īpašuma un tai piegulošās teritorijas nesakopšanu, par ceļa aizsprostošanu, par līguma neslēgšanu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma.