Pašvaldības policija

Septembrī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 96 izsaukumus. Trijos gadījumos policijas palīdzība bija nepieciešama citiem dienestiem. Par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 15 personas, 9 personas nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai un 6 personas savā dzīvesvietā.

Sastādīti 69 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 26 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 13 protokoli par teritorijas un piegulošās teritorijas nesakopšanu, 23 protokoli par nenoslēgtu līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, 7 protokoli par citiem Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksā minētajiem pārkāpumiem.

Uzsāktas 34 administratīvā pārkāpuma lietvedības – par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, teritorijas nesakopšanu un par ēku numuru vai nosaukumu plākšņu neizvietošanu pie nekustamā īpašuma.

Trijos gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Mežavairogi” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušajiem un savāktu bojāgājušos dzīvniekus.

Uzmanību, Saulkrastu pašvaldības policija atgādina! Iestājoties diennakts tumšajam laikam, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. Par šo normu neievērošanu draud administratīvais sods līdz trīsdesmit eiro.