Pašvaldības policija

Septembrī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 57 izsaukumus. Sešos gadījumos policijas palīdzība bija nepieciešama citiem dienestiem. Par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 4 personas, 3 personas nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai. Sniegta palīdzība vienai krīzes situācijā nonākušai personai.

Uzrakstīti 84administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 40protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 40protokoli par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, divi par sadzīves atkritumu dedzināšanu un divi par nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumos ietverto normu pārkāpumiem.

Uzsāktas 57administratīvā pārkāpuma lietvedības – par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu un nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumos ietverto normu pārkāpšanu.

Trīs gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Mežavairogi” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem vai savāktu bojā gājušos dzīvniekus.