Pašvaldības policija

Septembrī Saulkrastu pašvaldības policijā saņemti 84 izsaukumi. Par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 4 personas: 1 persona nogādāta Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā, 1 – nodota Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Satiksmes uzraudzības pārvaldes darbiniekiem tālāku procesuālo darbību veikšanai, 2 personas nogādātas savā dzīvesvietā.

Uzrakstīti 62administratīvā pārkāpuma protokoli: 28protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 12– par nekustamo īpašumu uzturēšanas Saulkrastu novada teritorijā prasību pārkāpšanu, 1protokols par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, 17protokoli par atkritumu apsaimniekošanas Saulkrastu novadā prasību pārkāpšanu, 1– par sīko huligānismu, 3protokoli par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu.

Par dažādiem pārkāpumiem izteikts 1mutisks brīdinājums.

Uzsāktas 37administratīvā pārkāpuma lietvedības: 8– par nekustamo īpašumu uzturēšanas Saulkrastu novada teritorijā prasību pārkāpšanu, 27– par atkritumu apsaimniekošanas Saulkrastu novadā prasību pārkāpšanu, 2– par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu.