Septembra mēnesī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 40 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 5 personas, 4 personas tika nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai, viena persona savā dzīvesvietā.

 

Vienā gadījumā izsaukti dzīvnieku patversmes „Ulubele” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem vai bojā gājušiem dzīvniekiem.

 

Sastādīti 69 administratīvā pārkāpuma protokoli, 36 protokoli par nenoslēgtu līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma, 27 administratīvā pārkāpuma protokoli par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, 3 protokoli par teritorijas nesakopšanu un 3 protokoli par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu

 

Uzsāktas 42 administratīvā pārkāpuma lietvedības: par nekustamā īpašuma un tai piegulošās teritorijas nesakopšanu, par ceļa aizsprostošanu, par līguma neslēgšanu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma.