Pašvaldības policija

19. jūlijā pie Saulkrastu novada pašvaldības policijas viesojās kaimiņu novada pašvaldības policijas pārstāvji. Abu novadu pašvaldības policisti ikdienas darbā sadarbojas jau ilgstoši, taču šādas pieredzes apmaiņas tikšanās ir nepieciešamas un svarīgas, jo policijas darba stils un stratēģija nepārtraukti jāpielāgo sabiedrības aktualitātēm.

Tika pārrunāti drošības uzlabošanas jautājumi, aktualitātes un problemātika, ar ko saskaras tiesībsargājošās institūcijas ikdienas darba pienākumu izpildē, kā arī pārrunāta sabiedriskās kārtības nodrošināšanas specifika masu pasākumu laikā un izstrādātās metodikas, lai bērnos nostiprinātu tiesisko apziņu.

Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Vinteris, iepazīstināja ar pašvaldības policijas dienesta telpām, Saulkrastu publisko pludmali, kur atrodas glābšanas stacija un glābēji peldsezonas laikā.

Saulkrastu pašvaldības policija novēl kolēģiem paņemt savā darbā to labāko no Saulkrastu darba metodēm un nākotnē turpināt jau veiksmīgi iesākto savstarpējo sadarbību sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.

Foto no kreisās Evita Teice, Aigars Rēze, Agnese Zagorska, Guna Kaufmane, Guntis Vinteris, Helēna Brūna, Raivis Galītis, Normunds Alksnis.