Suni nogādāt pie saimnieka nav iespējams, ja mikroshēmas implanta numurs nav reģistrēts Lauksaimniecības datu centrā.

Saulkrastu pašvaldības policija vērš iedzīvotāju un novada viesu uzmanību par nepieciešamību ne tikai suni iezīmēt ar mikroshēmu, bet mikroshēmas numuru piereģistrēt arī Lauksaimniecības datu centrā. Suņa saimniekam pēc veterinārārsta apmeklējuma jāpārliecinās, vai vetārsts ir fiksējis mikročipa numuru Lauksaimniecības datu centrā. To var izdarīt pie veterinārārsta, kurš veicis manipulāciju, vai ierodoties Saulkrastu pašvaldības policijā vai arī patstāvīgi https://www.ldc.gov.lv/lv/registri/dzivnieku_registrs/.

Plašāka informācija par reģistrāciju atrodama Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”.