Pirms mācību gada beigām Zvejniekciema vidusskolā notika Saulkrastu pašvaldības policijas sadarbībā ar Valsts policiju un  kinologa ar suni reids – pārbaude.

Saskaņā ar Saulkrastu pašvaldības policijas 2019.gada darba plānu, sadarbības ietvaros ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirkni, mācību gadam noslēdzoties pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Kinologu nodaļas inspektoriem un suni organizēja divu līmeņu reidu.

8.-11.klašu skolēnu uzmanība tika vērsta uz narkotisko un psihotropo vielu, kā arī tabakas izstrādājumu lietošanas negatīvo ietekmi, tajā skaitā par narkotisko vielu izplatīšanas paredzamo atbildību.

Vienlaicīgi lekciju laikā Valsts policijas Kinologu nodaļas inspektori ar suni veica telpu un personu narkotisko vielu klātbūtnes pārbaudi. Policijas darbiniekus un skolas vadību priecēja fakts, ka netika konstatēta aizliegto vielu klātbūtne ne pie bērniem, ne skolas telpās.

Lai pārliecinātos par drošas pārvietošanas noteikumu ievērošanu, pašvaldības policijas darbinieki kopā ar bērnu vecākiem pirms mācību dienas sākuma pie skolas veica pārrunas ar bērniem, kuri uz skolu bija devušies ar velosipēdiem. Drošas braukšanas noteikumi tika pārrunāti ar vairāk nekā 30 bērniem, uzsverot nepieciešamā aprīkojuma – ķiveres, atstarojošās vestes kā arī citu atstarojošu elementu izmantošanu.

Saulkrastu pašvaldības policija aicina vecākus īpašu uzmanību pievērst velosipēdu tehniskās kārtības nodrošināšanai, atkārtoti pārliecinoties par bērnu drošu braukšanu.

Saulainas vasaras brīvdienas!