Pirms jaunā mācību gada sākuma, Saulkrastu pašvaldības policija aicina vecākus ar bērniem pārrunāt drošas uzvedības noteikumus uz ielas un ceļa, kā arī atkārtot satiksmes noteikumus, kas attiecas uz mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem-gājējiem un velosipēdistiem.

Vecākiem, kuru bērni šogad uz skolu dosies pirmo reizi, būtu nepieciešams parādīt drošāko ceļa maršrutu un atgādināt, ka uz ielas nedrīkst rotaļāties un jābūt piesardzīgiem.

Skolēniem, kuri dodas uz skolu ar velosipēdu vienmēr jālieto aizsargķivere un tai jābūt aizsprādzētai. Ķivere ir obligāta līdz 12 gadu vecumam, turklāt nedrīkst aizmirst par atstarojošu elementu lietošanu, kā arī jābūt iedegtiem gaismas lukturīšiem – velosipēda priekšpusē un aizmugurē.

Mācību gadam sākoties, pašvaldības policija pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai izglītības iestāžu tuvumā, kā arī turpinās veikt dežūras pie Saul­krastu vidusskolas sākumskolas gājēju pārejas Raiņa ielā no plkst. 7.45 līdz 8.15 un Zvejniekciemā, pie Tallinas un Atpūtas ielas gājēju pārejas no plkst. 8.00 līdz 8.30. Ņemot vērā vairākkārt konstatētos gadījumus, kad nepilngadīgie pie izglītības ies­tādēm smēķē, pašvaldības policija turpinās regulāri apsekot mācību iestādes, lai ierobežotu skolēnu smēķēšanu pie skolām vai to tuvumā.

Pašvaldības policija vērš uzmanību un atgādina: ja draud briesmas vai ir noticis negadījums, nekavējoties vērsties pēc palīdzības, zvanot uz policijas diennakts tālruņa numuriem 67142525 vai 25449916.