granulas 6 u 8 mm
augstākā kvalitāte.Gaišās, un pelēkās
cena ano 175 eiro

Arī pa 1 maisam.
Bez brīvdienām