Pārdod: Virszemes TV un satelītantenas, uztvērējus, CAM moduļus. Uzstādīšana un konsultācijas.