Mežistrādes uzņēmums.
Attīrīsim bezmaksas-aizaugušas pļavas, grāvjus no apauguma. Par augošu koku, materiālu varam piemaksāt. Interesē arī mazas cirsmas, ciršanas tiesību iegādāšanās.
Garantējam korektu attieksmi visā drbības ciklā. Vidzeme.