Mini ekskavatora pakalpojumi. Roku dažādas tranšejas elektrībai, kanalizācijai, ūdensvadam, māju pamatiem, to siltināšanai.
Piegādāju smilti, granti, šķembas, oļus, melnzemi lidz 5 kubiem vienā piegādē.
Apkārtnes labiekārtošanas darbi, pievedceļu izbūve u.c.