Arboristu pakalpojumi:
Avārijas koku nozāģēšana;
Koku vainagu samazināšana, retināšana, pacelšana;
Sausu, bīstamu, nevēlamu zaru izzāģēšana;
Koku aizsardzība būvniecības laikā
Koku novērtēšana, atzinumu sagatavošana, konsultācijas.

Strādājam ar fiziskām un juridiskām personām