ARHITEKTS piedāvā:
-konsultācijas zemesgabala iegādei;
-savrupmāju (jaunbūves, pārbūves projektēšana, teritorijas labiekārtojums;
arhitektūras sadaļa, būvkonstrukciju sadaļa, vajadzīgo inženierkomunikāciju daļas);
-būvatļaujas saņemšana;
-telpu grupu lietošanas veida maiņa ;
– darba organizācija;
-uzcelto būvju legalizācija.