ARHITEKTA PAKALPOJUMI:
– savrupmāju tipa projekti.
– jaunbūves, pārbūvess;
– renovācija, pārplānošana;
– esošo ēku plānu,fasāžu izmaiņu saskaņošana;
– īpašuma reālo vai domājamo daļu sadale
un dokumentu sakārtošana;
-Dzīvokļu pārplānošana.
– Interjers.
Pilna projekta saskaņošana un būvatļaujas saņemšana.
Tālr.26411558
[email protected]