Asenizācijas pakalpojumi, gruntsūdeņu atsūknēšana.
Apkalpojam: Rīgas raj. Carnikavas, Saulkrastu, Ādažu, Skulte, Kursīši.

darba veids: Notekūdeņu un kanalizācijas atsūknēšana
Atrašanās vieta: Rīgas rajons, Saulkrastu l. t.
Transporta apjoms, m3: 5
Izcenojums noteikta apjoma izvešanai: 35 €
Cena par 1 km: 60 €