Palīdzēšu ar bērniņa pieskatīšanu.
Vairāk informācijas sazinoties personīgi.