Sniedzam kāpurķēžu, riteņu ekskavatora pakalpojumus ar rokamo un planējamo kausu.
Rokam un tīram dīķus, grāvjus, sakopjam lauksaimniecības zemes (raujam celmus, līdzinām nelīdzenumus).
Rokam būvbedres, tranšejas un veicam citus zemes darbus.
Pievedceļu izveidošana. Uzbērumu veidošana. Smilts, grants, šķembu iestrāde. Vecu ēku demontāža.