Melnzemi,tīrumzemi, kūdru, kūtsmēslus, granti, smilti, šķembas, oļi,skaldītu malku, transporta pakalpojumi.27118682