Melnzemi,tīrumzemi, kūdru, kūtsmēslus, granti, smilti, šķembas, oļi,skaldītu malku.27118682