Tīrumzemi, melnzemi, kūdru, kūtsmēslus, granti, smilti, šķembas, oļi, skaldītu malku, izvedu būvgružus, transporta pakalpojumi.27118682