Piegādājam dažādas beramās kravas: šķembas, smilti, granti, oļi, kūdru, melnzemi, tīrumzemi, kūtsmēslus, transporta pakalpojumi.27118682