Kūdru, kūtsmēslus, melnzemi, tīrumzemi, oļi, šķembas, smilti, granti, skaldīta malka, transporta pakalpojumi.27118682