Oļi, šķembas, smilti, granti, melnzemi, tīrumzemi, kūdru, kūtsmēslus, skaldīta malka, transporta pakalpojumi.27118682