Beramās kravas: kūdru, melnzemi, tīrumzemi, kūtsmēslus, šķembas, smilti, granti, oļi, transporta pakalpojumi.27118682