Melnzemi, tīrumzemi, kūdru, šķembas, smilti, granti, kūtsmēslus, oļi,skaldīta malka, transporta pakalpojumi.27118682