Piegādāju granti, smilti, šķembas, oļus, melnzemi ar pašizgāzēju 3-4 kubi vienā piegādē.