Tīrumzemi, melnzeme, kūdru, kūtsmēslus, granti, smilti, šķembas, oļi, skaldītu malku, izvedu būvgružus, transporta pakalpojumi 27118682