Piegādājam dažādas beramkravas no 1 līdz 24 m3 vienā reizē. Piegādājam smiltis, granti, šķembas, melnzemi u.c. minerālmateriālus.
Izvedam būvgružus, arī šīferi 1;5;8 un 10 m3 lielos konteineros.
Vairāk: <a href="//www.locus.lv" rel="nofollow">www.locus.lv</a> vai zvanot :27776630