Bērza kokskaidas briketes 960 kg palete – 130 eur, ar piegādi, pašizkraušanu.
Mitrums 4-8%
Liela siltumatdeve.