Veicam būvdarbus “No pamatiem, līdz atslēgai”.
Esam ieguvuši atiecīgo izglītību būvniecībā, savu profesionalitāti un zināšanas papildinām ar būvniecības kursiem un jaunāko produktu prezentācijām.
Ir daudz labas references no realizētiem projektiem pēdējo 15 gadu laikā.
Strādājam kārtīgi, ievērojot darba ētiku, būvnormatīvus un klienta vēlmes.
Slēdzam līgumu ar klientu, dodam garantijas izpildītajam darbam, nesam atbildību par izdarīto, avansus neprasam.

Arturs
+371 27737974