Aicinām pievienoties savai komandai :
* palīgstrādniekus (ar/bez darba pieredzes);
* būvdarba vadītāja palīgu (ar darba pieredzi);
* ēku būvdarba vadītājus (ar sertifikātu vai studējošos, kas ir gatavi vadīt darbus objektos uz vietas)

Darba – objekta vieta: Saulkrasti; Koknese; Rīga.

Darba pienākumi (īss apraksts):
Atbilstoši amata aprakstam:
* palīgstrādniekiem: veikt visa veida celtniecības darbus, pildīt darba vadītāja rīkojumus atbilstoši amata aprastam.
* Būvdarba vadītājam un tā palīgam: uzraudzīt darba procesu, sastādīt atbilstošus dokumentus, prast strādāt ar atbilstošām datora programmām; pārzināt būvniecības noteikumus atbilstoši amata aprastam.

Prasības (īss apraksts): iepriekšējā pieredze celtniecību darbos, prast strādāt ar rokas un elektriskajiem instrumentiem, pārzināt valsts valodu un vismaz vienu svešvalodu saziņas līmenī.

Darba alga: Nav zemāka, par valsts noteikto.

Interesentiem zvanīt:
Koknese un Rīga – zvanīt 22300049
Saulkrastiem – zvanīt 29682806