Licencēta(sertificēta) firma veic inženierģeoloģiskās(ģeotehniskās) izpētes darbus zem visa veida projektējamām būvēm. Atrodos d/s Ķīšupe 2