Piegādāju granti, šķembas, smilti, oļus, melnzemi līdz 5 kubiem vienā piegādē.